Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:261:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 261, 29 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 261
44e jaargang
29 september 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1899/2001 van de Raad van 27 september 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/1999 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van hardboard van oorsprong uit Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Rusland en tot definitieve invordering van de voorlopig ingestelde rechten 1
*Verordening (EG) nr. 1900/2001 van de Raad van 27 september 2001 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek naar de definitieve antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad waren ingesteld op de invoer van televisiecamerasystemen uit Japan 3
Verordening (EG) nr. 1901/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
Verordening (EG) nr. 1902/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 12
Verordening (EG) nr. 1903/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 14
Verordening (EG) nr. 1904/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 16
Verordening (EG) nr. 1905/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 18
Verordening (EG) nr. 1906/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 20
Verordening (EG) nr. 1907/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 22
Verordening (EG) nr. 1908/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 24
Verordening (EG) nr. 1909/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 27
Verordening (EG) nr. 1910/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 30
Verordening (EG) nr. 1911/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 32
Verordening (EG) nr. 1912/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 34
Verordening (EG) nr. 1913/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 35
Verordening (EG) nr. 1914/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 37
Verordening (EG) nr. 1915/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 255e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 39
Verordening (EG) nr. 1916/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 83e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 40
Verordening (EG) nr. 1917/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 36e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 42
Verordening (EG) nr. 1918/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 43
Verordening (EG) nr. 1919/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 931/2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de voorraden van het Duitse interventiebureau voor uitvoer naar sommige ACS-landen 44
*Verordening (EG) nr. 1920/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (1) 46
*Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 (1) 49
*Verordening (EG) nr. 1922/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 52
*Verordening (EG) nr. 1923/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 53
Verordening (EG) nr. 1924/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 54
Verordening (EG) nr. 1925/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 56
Verordening (EG) nr. 1926/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 59
Verordening (EG) nr. 1927/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de elfde deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 62
Verordening (EG) nr. 1928/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 275e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 63

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/707/EC
*Besluit van de Commissie van 21 augustus 2001 houdende wijziging van Besluit 1999/71/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in verband met de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van hardboard van oorsprong uit Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Polen en tot beëindiging van de procedure zonder maatregelen ten aanzien van dergelijke invoer van oorsprong uit Brazilië (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2576) 65
2001/708/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 september 2001 houdende zevende wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2922) (1) 67
2001/709/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 september 2001 houdende zesde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2923) (1) 69
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top