Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:253:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 253, 21 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 253
44e jaargang
21 september 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1843/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1844/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de achtste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 3
Verordening (EG) nr. 1845/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 1846/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
Verordening (EG) nr. 1847/2001 van de Commissie van 20 september 2001 houdende opening van openbare inschrijving nr. 41/2001 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 8
Verordening (EG) nr. 1848/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 10
*Verordening (EG) nr. 1849/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling, voor niet-geëgreneerde katoen, van de geraamde productie voor het verkoopseizoen 2001/2002 en de daaruit resulterende voorlopige verlaging van de streefprijs 11
*Verordening (EG) nr. 1850/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de opening van aanvullende contingenten voor de invoer in de Gemeenschap in contingentjaar 2002 van een aantal textielproducten uit bepaalde derde landen die deelnemen aan handelsbeurzen die in november 2001 in de Europese Gemeenschap plaatsvinden 12
*Verordening (EG) nr. 1851/2001 van de Commissie van 20 september 2001 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2571/97 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen 16
*Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie van 20 september 2001 houdende nadere regels voor de openbaarmaking van bepaalde gegevens en de bescherming van ingevolge Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad verstrekte gegevens 17
Verordening (EG) nr. 1853/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 19
Verordening (EG) nr. 1854/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 21
Verordening (EG) nr. 1855/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 23
Verordening (EG) nr. 1856/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 24
Verordening (EG) nr. 1857/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 26
Verordening (EG) nr. 1858/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 27
Verordening (EG) nr. 1859/2001 van de Commissie van 20 september 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 28
Verordening (EG) nr. 1860/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1789/2001 29
Verordening (EG) nr. 1861/2001 van de Commissie van 20 september 2001 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 30
Verordening (EG) nr. 1862/2001 van de Commissie van 20 september 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van september 2001 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd 32

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 2001/15/EG van de Commissie van 15 februari 2001 inzake stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd (PB L 52 van 22.2.2001) 34
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top