EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:221:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 221, 17 augustus 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 221
44e jaargang
17 augustus 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1657/2001 van de Raad van 10 augustus 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 603/1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bindtouw van polypropyleen van oorsprong uit Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije en tot definitieve inning van het voorlopig ingestelde recht 1
Verordening (EG) nr. 1658/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 1659/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 7
*Verordening (EG) nr. 1660/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 8
Verordening (EG) nr. 1661/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 10
Verordening (EG) nr. 1662/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 13
Verordening (EG) nr. 1663/2001 van de Commissie van 16 augustus 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 15
*Richtlijn 2001/62/EG van de Commissie van 9 augustus 2001 tot wijziging van Richtlijn 90/128/EEG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (1) 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/631/EC
*Besluit nr. 1/2001 van de Samenwerkingsraad tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, van 26 juni 2001 betreffende de aanneming van het reglement van orde van de Samenwerkingsraad 37
Commissie
2001/632/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Nicaragua (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2523) (1) 40
2001/633/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Oeganda (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2524) (1) 45
2001/634/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Guinee (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2525) (1) 50
2001/635/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 augustus 2001 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2526) (1) 56
2001/636/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 augustus 2001 tot vaststelling van de nieuwe financiële toewijzingen per lidstaat, met betrekking tot het resterende bedrag voor het wijnoogstjaar 2000/2001 en voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2475) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top