EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:215:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 215, 09 augustus 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 215
44e jaargang
9 augustus 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1618/2001 van de Commissie van 8 augustus 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1619/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen en peren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 920/89 3
*Verordening (EG) nr. 1620/2001 van de Commissie van 8 augustus 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1232/2001 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Italië 17
*Verordening (EG) nr. 1621/2001 van de Commissie van 8 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1661/1999 ten aanzien van het voor landbouwproducten vereiste uitvoercertificaat en de lijst van de douanekantoren waar bepaalde producten voor het vrije verkeer in de Gemeenschap kunnen worden aangegeven 18
Verordening (EG) nr. 1622/2001 van de Commissie van 8 augustus 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 23
Verordening (EG) nr. 1623/2001 van de Commissie van 8 augustus 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
*Richtlijn 2001/61/EG van de Commissie van 8 augustus 2001 betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (1) 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/613/EC
*Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, vrijwilligers, leerkrachten en opleiders 30
2001/614/EC
*Besluit nr. 2/2001 van de Associatieraad EU-Polen van 7 mei 2001 tot verlenging met vijf jaar van de periode tijdens welke alle door Polen toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Polen wordt gelijkgesteld met de streken bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 38
2001/615/EC
*Besluit nr. 3/2001 van de Associatieraad EU-Polen van 23 mei 2001 tot goedkeuring van de voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, zoals bedoeld in artikel 63, lid 1, onder iii), en artikel 63, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 63, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, en in artikel 8, lid 1, onder iii), en lid 2 van Protocol nr. 2 bij die Europaovereenkomst betreffende producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen 39
Commissie
2001/616/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juni 2001 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren in 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1544) 43
2001/617/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 2001 inzake een financiële bijdrage voor de uitroeiing van mond- en klauwzeer in Griekenland in 2000 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2224) 46
2001/618/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 juli 2001 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken gegevens en houdende intrekking van de Beschikkingen 93/24/EEG en 93/244/EEG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2236) (1) 48
2001/619/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juli 2001 houdende wijziging van de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG en 93/197/EEG met betrekking tot de invoer van geregistreerde paarden uit bepaalde delen van Peru (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2314) (1) 55

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1116/2001 van de Raad van 5 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (PB L 153 van 8.6.2001) 57
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top