EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:201:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 201, 26 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 201
44e jaargang
26 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1512/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees 1
*Verordening (EG) nr. 1513/2001 van de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG, alsmede van Verordening (EG) nr. 1638/98, met het oog op de verlenging van de steunregeling en de kwaliteitsstrategie voor olijfolie 4
*Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop 8
*Verordening (EG) nr. 1515/2001 van de Raad van 23 juli 2001 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen 10
Verordening (EG) nr. 1516/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
Verordening (EG) nr. 1517/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 49e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 14
Verordening (EG) nr. 1518/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de eerste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 15
Verordening (EG) nr. 1519/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 16
Verordening (EG) nr. 1520/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 18
Verordening (EG) nr. 1521/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende aanvragen om rechten tot invoer voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1216/2001 voor Estland, Letland en Litouwen 20
Verordening (EG) nr. 1522/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in juli 2001 voor bepaalde melkproducten zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten, geopend bij Verordening (EG) nr. 1374/98 21
Verordening (EG) nr. 1523/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europese Centrale Bank
2001/566/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 5 juli 2001 houdende wijzigingen op Besluit ECB/1998/4 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank (ECB/2001/6) 25
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top