Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 200, 25 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 200
44e jaargang
25 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 20 juli 2001 betreffende de oprichting van een instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie 1
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 20 juli 2001 betreffende de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie 5
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1507/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 1508/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 tot vaststelling van de handelsnorm voor uien en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2213/83 14
*Verordening (EG) nr. 1509/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1713/93 tot vaststelling van bijzondere voorschriften voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de suikersector 19
*Verordening (EG) nr. 1510/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1047/2001 tot invoering van een stelsel van invoer- en oorsprongscertificaten en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook 21
Verordening (EG) nr. 1511/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in de sector eieren kan worden voldaan 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/556/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 juli 2001 tot vaststelling van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van voor menselijke consumptie bestemde gelatine toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1788) (1) 23
2001/557/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 juli 2001 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1795) 28
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top