EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:195:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 195, 19 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 195
44e jaargang
19 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1469/2001 van de Raad van 16 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 772/1999 tot instelling van definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen 1
*Verordening (EG) nr. 1470/2001 van de Raad van 16 juli 2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL-i) uit de Volksrepubliek China en tot definitieve inning van de ingestelde voorlopige rechten 8
*Verordening (EG) nr. 1471/2001 van de Raad van 16 juli 2001 tot beëindiging van de tussentijdse herzieningsprocedure en wijziging van het definitieve, bij Verordening (EG) nr. 423/97 ingestelde antidumpingrecht op de invoer van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje uit, onder meer, Thailand, althans wat de Thaise producent betreft 15
Verordening (EG) nr. 1472/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 18
Verordening (EG) nr. 1473/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 48e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 20
Verordening (EG) nr. 1474/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 21
*Verordening (EG) nr. 1475/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 23
*Verordening (EG) nr. 1476/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1325/2001, wat betreft de toepassing van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer, uit de landen en gebieden overzee, van mengsels van suiker en cacaopoeder met oorsprongscumulatie ACS/LGO, voor de periode 1 juli-1 december 2001 29
*Verordening (EG) nr. 1477/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen 2000/2001 31
*Verordening (EG) nr. 1478/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 32
*Verordening (EG) nr. 1479/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve beperkingen voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 36
Verordening (EG) nr. 1480/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 38
Verordening (EG) nr. 1481/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 39
Verordening (EG) nr. 1482/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 42
Verordening (EG) nr. 1483/2001 van de Commissie van 18 juli 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 44
*Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (1) 46

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/544/EC
*Besluit van de Commissie van 26 juni 2001 tot wijziging van Besluit 97/634/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumping- en antisubsidieprocedures betreffende de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1662) 50
2001/545/EC
*Besluit van de Commissie van 9 juli 2001 tot wijziging van Besluit 97/167/EG houdende aanvaarding van de verbintenissen, aangeboden in verband met het nieuwe onderzoek van Verordening (EEG) nr. 3433/91 van de Raad en de procedure betreffende de invoer van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje uit, onder meer, Thailand (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1766) 57
2001/546/EC
*Besluit van de Commissie van 11 juli 2001 tot oprichting van een raadgevend comité met de benaming "Europees forum voor energie en vervoer" (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1843) 58
2001/547/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 juli 2001 houdende zesde wijziging van Beschikking 2001/356/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2225) (1) 61
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top