EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 187, 10 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 187
44e jaargang
10 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (1) 1
Verordening (EG) nr. 1387/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1388/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 6
Verordening (EG) nr. 1389/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 9
Verordening (EG) nr. 1390/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp 13
*Verordening (EG) nr. 1391/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe wijting door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren 18
*Verordening (EG) nr. 1392/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten 19
*Verordening (EG) nr. 1393/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 waarbij, voor sommige regio's in Frankrijk, van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt afgeweken ten aanzien van de braaklegging 29
*Verordening (EG) nr. 1394/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China 31
Verordening (EG) nr. 1395/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 37
Verordening (EG) nr. 1396/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 38
Verordening (EG) nr. 1397/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 40
*Richtlijn 2001/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (1) 43
*Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/520/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 2001 betreffende de niet-opneming van parathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1772) (1) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top