Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:180:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 180, 03 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 180
44e jaargang
3 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 29 juni 2001 betreffende de benoeming van de bijzondere vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1
*Besluit van de Raad van 25 juni 2001 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 1999/878/GBVB met het oog op een bijdrage aan het samenwerkingsprogramma van de Europese Unie voor de non-proliferatie en ontwapening in de Russische Federatie 2
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1333/2001 van de Commissie van 2 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 1334/2001 van de Commissie van 2 juli 2001 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 18
*Verordening (EG) nr. 1335/2001 van de Commissie van 2 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt 20
*Verordening (EG) nr. 1336/2001 van de Commissie van 2 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing 21
Verordening (EG) nr. 1337/2001 van de Commissie van 2 juli 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 23
*Richtlijn 2001/48/EG van de Commissie van 28 juni 2001 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen, respectievelijk in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (1) 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/494/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 juni 2001 houdende goedkeuring van het door het Verenigd Koninkrijk ingediende schema voor het verwijderen van alle vis op bedrijven in Engeland, Schotland en Wales die met infectieuze zalmanemie (ISA) zijn besmet, en tot intrekking van Beschikking 2001/186/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1626) (1) 34
2001/495/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 juli 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van levende vogels van herkomst of van oorsprong uit China, Hongkong en Macau (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1701) (1) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top