Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 175, 28 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 175
44e jaargang
28 juni 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1266/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1267/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 45e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 3
Verordening (EG) nr. 1268/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
*Verordening (EG) nr. 1269/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 608/2001 inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnalen door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 6
*Verordening (EG) nr. 1270/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1324/96 tot vaststelling van de balans voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten uit de rijstsector 7
*Verordening (EG) nr. 1271/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1443/98 tot vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de rijstsector 9
*Verordening (EG) nr. 1272/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot vaststelling van de interventiedrempel voor appelen voor het verkoopseizoen 2001/2002 11
*Verordening (EG) nr. 1273/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 1274/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 14
*Verordening (EG) nr. 1275/2001 van de Commissie van 27 juni 2001 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van het steunbedrag voor ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten betaald moet worden 16
*Richtlijn 2001/44/EG van de Raad van 15 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 76/308/EEG betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, evenals van schuldvorderingen uit hoofde van de belasting over de toegevoegde waarde en van bepaalde accijnzen 17
*Richtlijn 2001/47/EG van de Commissie van 25 juni 2001 houdende wijziging van bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen teneinde Paecilomyces fumosoroseus (Apopka stam 97, PFR 97 of CG 170, ATCC 20874) op te nemen als werkzame stof 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/484/EC
*Besluit nr. 4/2001 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 24 april 2001 betreffende het reglement van orde van het Gemengd Ministerieel Handelscomité ACS-EG 24

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 993/2001 van de Commissie van 4 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 141 van 28.5.2001) 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top