EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:148:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 148, 01 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 148
44e jaargang
1 juni 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende zesde aanpassing van de steunregeling voor katoen die bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 is ingesteld 1
*Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie 3
Verordening (EG) nr. 1052/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 1053/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 11
Verordening (EG) nr. 1054/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 14
Verordening (EG) nr. 1055/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 16
Verordening (EG) nr. 1056/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 18
Verordening (EG) nr. 1057/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 20
Verordening (EG) nr. 1058/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 22
Verordening (EG) nr. 1059/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 24
Verordening (EG) nr. 1060/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 26
Verordening (EG) nr. 1061/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 29
Verordening (EG) nr. 1062/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 31
Verordening (EG) nr. 1063/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 34
Verordening (EG) nr. 1064/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 36
*Verordening (EG) nr. 1065/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking (1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002) en vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan 37
*Verordening (EG) nr. 1066/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2001, van het geraamde inkomensverlies en van het geraamde premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit, alsmede van het eerste voorschot op deze premie en van een voorschot op de bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap 44
Verordening (EG) nr. 1067/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 46
Verordening (EG) nr. 1068/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 49
Verordening (EG) nr. 1069/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 51
Verordening (EG) nr. 1070/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 54
Verordening (EG) nr. 1071/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 58
Verordening (EG) nr. 1072/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 59
Verordening (EG) nr. 1073/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 60
Verordening (EG) nr. 1074/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 61
Verordening (EG) nr. 1075/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 63
Verordening (EG) nr. 1076/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 65
Verordening (EG) nr. 1077/2001 van de Commissie van 31 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 67
*Richtlijn 2001/39/EG van de Commissie van 23 mei 2001 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit 70

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/411/EURATOM
*Besluit van de Raad van 8 maart 2001 tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie van de overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, vertegenwoordigd door de Commissie, en het Department of Energy van de Verenigde Staten van Amerika bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fusie-energie 78
Commissie
2001/412/EURATOM
*Besluit van de Commissie van 21 maart 2001 betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, vertegenwoordigd door de Commissie, en het Department of Energy van de Verenigde Staten van Amerika bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fusie-energie (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 735) 79
Overeenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, vertegenwoordigd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, en het Department of Energy van de Verenigde Staten van Amerika bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fusie-energie 80
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top