EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:138:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 138, 22 mei 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 138
44e jaargang
22 mei 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 986/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 987/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees 3
Verordening (EG) nr. 988/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 5
Verordening (EG) nr. 989/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 8
*Verordening (EG) nr. 990/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- en Provolonekaas 11
*Verordening (EG) nr. 991/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 houdende wijziging van de bijlage bij Richtlijn 92/14/EEG van de Raad betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel II, hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988) (1) 12
Verordening (EG) nr. 992/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/390/EC
*Besluit nr. 4/2000 van de Associatieraad EU-Roemenië van 10 april 2001 tot goedkeuring van de voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, zoals bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, en in artikel 9, lid 1, onder iii), en lid 2 van Protocol nr. 2 bij die Europa-Overeenkomst betreffende producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen 16
2001/391/EC
*Besluit van de Raad van 14 mei 2001 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's 21
Commissie
2001/392/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 mei 2001 tot vierde wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1172) (1) 22
2001/393/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 mei 2001 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) uit derde landen en tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke eieren toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1174) (1) 31
2001/394/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 mei 2001 houdende derde wijziging van Beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1479) (1) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top