EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:121:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 121, 01 mei 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 121
44e jaargang
1 mei 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 842/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 843/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 3
Verordening (EG) nr. 844/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 5
Verordening (EG) nr. 845/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 8
Verordening (EG) nr. 846/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 11
*Verordening (EG) nr. 847/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en tafeldruiven voor het verkoopseizoen 2001/2002 14
*Verordening (EG) nr. 848/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de opslagsteun voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisproducten) voor het verkoopseizoen 2000/2001 15
*Verordening (EG) nr. 849/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot verlaging van de communautaire ophoudvergoeding voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 2001/2002 wegens overschrijding van de voor het verkoopseizoen 2000/2001 vastgestelde interventiedrempel 16
Verordening (EG) nr. 850/2001 van de Commissie van 30 april 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 17
Verordening (EG) nr. 851/2001 van de Commissie van 30 april 2001 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 19
Verordening (EG) nr. 852/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 22
Verordening (EG) nr. 853/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 24
Verordening (EG) nr. 854/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 26
Verordening (EG) nr. 855/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 28
Verordening (EG) nr. 856/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 30
Verordening (EG) nr. 857/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 32
*Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 34

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/339/EC
*Besluit van de Commissie van 18 april 2001 betreffende de briefwisseling tot wijziging van punt B van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de wederzijdse bescherming van en de controle op de wijnbenamingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1080) 45

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens (PB L 271 van 24.10.2000) 48
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top