EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:118:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 118, 27 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 118
44e jaargang
27 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 804/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 805/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/2000 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van zachte tarwe van de oogst 1999 uit de voorraden van het Franse interventiebureau betrekking heeft, tot 1000000 ton te verhogen 3
*Verordening (EG) nr. 806/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 wat betreft het beheer van het contingent melkpoeder dat naar de Dominicaanse Republiek kan worden uitgevoerd 4
*Verordening (EG) nr. 807/2001 van de Commissie van 25 april 2001 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 6
*Verordening (EG) nr. 808/2001 van de Commissie van 26 april 2001 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2000 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn 12
*Verordening (EG) nr. 809/2001 van de Commissie van 26 april 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 16
Verordening (EG) nr. 810/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 22
Verordening (EG) nr. 811/2001 van de Commissie van 26 april 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 24
Verordening (EG) nr. 812/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 28
Verordening (EG) nr. 813/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 31
Verordening (EG) nr. 814/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 33
Verordening (EG) nr. 815/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 34
Verordening (EG) nr. 816/2001 van de Commissie van 26 april 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 35
Verordening (EG) nr. 817/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 36
Verordening (EG) nr. 818/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 37
Verordening (EG) nr. 819/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 38
Verordening (EG) nr. 820/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 555/2001 39
Verordening (EG) nr. 821/2001 van de Commissie van 26 april 2001 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 730/2001 40

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2001/331/EC
*Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten 41
Raad
2001/332/EC
*Besluit van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek Bangladesh inzake partnerschap en samenwerking 47
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek Bangladesh inzake partnerschap en samenwerking 48
Informatie aangaande de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek Bangladesh inzake partnerschap en samenwerking 56
Commissie
2001/333/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 februari 2001 inzake de verdeling van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 2001 is toegestaan voor essentiële toepassingen krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4153) (1) 57
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top