EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 99, 10 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 99
44e jaargang
10 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 9 april 2001 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar 1
*Besluit van de Raad van 9 april 2001 betreffende de benoeming van het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) 2
*Besluit van de Raad van 9 april 2001 houdende uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/533/GBVB inzake de bijdrage van de Europese Unie tot de bevordering van de spoedige inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 709/2001 van de Commissie van 9 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 710/2001 van de Commissie van 9 april 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 6
Verordening (EG) nr. 711/2001 van de Commissie van 9 april 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 8

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/287/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 april 2001 houdende principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van mesosulfuronmethyl in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1000) (1) 9
2001/288/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 april 2001 houdende wijziging van Richtlijn 93/53/EEG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten, met betrekking tot de lijst van nationale referentielaboratoria voor visziekten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1012) (1) 11

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2949/92 van de Commissie van 9 oktober 1992 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 296 van 13.10.1992) 14
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top