Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:082:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 82, 22 maart 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 82
44e jaargang
22 maart 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Kaderbesluit van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 551/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 552/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 32e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 7
Verordening (EG) nr. 553/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 8
Verordening (EG) nr. 554/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 10
Verordening (EG) nr. 555/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal 12
*Verordening (EG) nr. 556/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, ten aanzien van de uit productie genomen percelen en de lijst van in aanmerking komende vlas- en henneprassen 13
Verordening (EG) nr. 557/2001 van de Commissie van 21 maart 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 284/2001 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 14
*Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/221/EC
*Besluit van de Raad van 12 maart 2001 betreffende deelname van de Europese Gemeenschap aan de Internationale Studiegroep voor lood en zink 21
2001/222/EC
*Besluit van de Raad van 12 maart 2001 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervanger van het Comité van de Regio's 28
Commissie
2001/223/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 964) (1) 29

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 2001/173/EG van de Raad van 26 februari 2001 houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlands plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (PB L 63 van 3.3.2001) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top