Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:073:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 73, 15 maart 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 73
44e jaargang
15 maart 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 496/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 497/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 31e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 3
Verordening (EG) nr. 498/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 499/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
*Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van derde landen en in volle zee 8
*Verordening (EG) nr. 501/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht van bepaalde hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 13
*Verordening (EG) nr. 502/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt 15
*Verordening (EG) nr. 503/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 16
Verordening (EG) nr. 504/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 17
Verordening (EG) nr. 505/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 20
*Verordening (EG) nr. 506/2001 van de Commissie van 13 maart 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/203/EC
*Besluit nr. 2/2001 van de Associatieraad EU-Estland van 24 januari 2001 tot wijziging van Protocol nr. 3 bij de EU-Estland Europaovereenkomst betreffende de omschrijving van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking 28
2001/204/EC
*Beschikking van de Raad van 8 maart 2001 tot aanvulling van Richtlijn 90/219/EEG ten aanzien van de criteria om vast te stellen of typen genetisch gemodificeerde micro-organismen veilig voor de gezondheid van de mens en het milieu zijn (1) 32
2001/205/EC
*Aanbeveling van de Raad van 12 maart 2001 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1999 35
2001/206/EC
*Aanbeveling van de Raad van 12 maart 2001 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1989) (7e EOF) voor het begrotingsjaar 1999 36
2001/207/EC
*Aanbeveling van de Raad van 12 maart 2001 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1995) (8e EOF) voor het begrotingsjaar 1999 37
Commissie
2001/208/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Frankrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 750) (1) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top