EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 63, 03 maart 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 63
44e jaargang
3 maart 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 425/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 426/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 23e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 427/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 70e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 4
Verordening (EG) nr. 428/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 242e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
Verordening (EG) nr. 429/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 26e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 430/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 262e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1627/89 en (EG) nr. 284/2001 8
Verordening (EG) nr. 431/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 10
Verordening (EG) nr. 432/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 11
Verordening (EG) nr. 433/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 12
Verordening (EG) nr. 434/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 13
*Beschikking nr. 435/2001/EGKS van de Commissie van 2 maart 2001 tot wijziging van Beschikking nr. 2277/96/EGKS betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 14
*Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen 16
Verordening (EG) nr. 437/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand februari 2001 19
*Verordening (EG) nr. 438/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de beheers- en controlesystemen voor uit de structuurfondsen toegekende bijstand 21
*Verordening (EG) nr. 439/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1174/2000 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking (1 juli 2000-30 juni 2001), en vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan 44
Verordening (EG) nr. 440/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 45
Verordening (EG) nr. 441/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 46
*Verordening (EG) nr. 442/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Portugal 52
*Verordening (EG) nr. 443/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2728/2000 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie in bepaalde wijnbouwgebieden in Duitsland 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/173/EC
*Besluit van de Raad van 26 februari 2001 houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlands plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 56
2001/174/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 26 februari 2001 houdende benoeming van een Brits lid van het Economisch en Sociaal Comité 57
2001/175/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 26 februari 2001 houdende benoeming van een Portugees lid van het Economisch en Sociaal Comité 58
Commissie
2001/176/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 2000 betreffende een procedure van artikel 86 van het EG-Verdrag in verband met de verstrekking in Italië van nieuwe postdiensten met een gegarandeerde aflevering op een zekere datum of zeker uur (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4067) (1) 59

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1995/2000 van de Raad van 18 september 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van de voorlopige rechten op de invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat uit Algerije, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en Oekraïne, en tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer uit Slowakije (PB L 238 van 22.9.2000) 67
Rectificatie van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië (PB L 336 van 30.12.2000) 67
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top