EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:055:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 55, 24 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 55
44e jaargang
24 februari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 365/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 366/2001 van de Commissie van 22 februari 2001 betreffende de uitvoeringsbepalingen voor de acties waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad 3
*Verordening (EG) nr. 367/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van folie van polyethyleentereftalaat uit India en de Republiek Korea 16
*Verordening (EG) nr. 368/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier over het boekjaar 2001 voor het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen 40
*Verordening (EG) nr. 369/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 houdende bijzondere maatregelen tot afwijking van Verordening (EG) nr. 800/1999, Verordening (EEG) nr. 3719/88 en Verordening (EG) nr. 1291/2000 in de sector mengvoeders op basis van granen 41
*Verordening (EG) nr. 370/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 273/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -plafonds en tot instelling van een communautair toezicht van referentiehoeveelheden voor bepaalde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 43
*Verordening (EG) nr. 371/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2734/2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving en houdende afwijking en wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 44
Verordening (EG) nr. 372/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 45
Verordening (EG) nr. 373/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 46
Verordening (EG) nr. 374/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 47
Verordening (EG) nr. 375/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 48
Verordening (EG) nr. 376/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 49
Verordening (EG) nr. 377/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 51
Verordening (EG) nr. 378/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 53
Verordening (EG) nr. 379/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 55
Verordening (EG) nr. 380/2001 van de Commissie van 23 februari 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 57
*Richtlijn 2001/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2001 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 59

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/147/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 februari 2001 tot goedkeuring van het technisch actieplan 2001 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 356) 62
2001/148/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 februari 2001 betreffende de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG op lawinebakens (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 194) (1) 65
Europese Centrale Bank
2001/149/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 juli 2000 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2000/6) 66
2001/150/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 10 november 2000 inzake de publicatie van bepaalde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2000/12) 68
2001/151/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 10 januari 2001 houdende de vaststelling van overgangsbepalingen inzake de omschakeling op de chartale euro in 2002 (ECB/2001/1) 80
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top