EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:044:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 44, 15 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 44
44e jaargang
15 februari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 298/2001 van de Raad van 12 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2450/98 tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India 1
*Verordening (EG) nr. 299/2001 van de Raad van 12 februari 2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China 4
*Verordening (EG) nr. 300/2001 van de Raad van 14 februari 2001 tot vaststelling van maatregelen voor 2001 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) 12
Verordening (EG) nr. 301/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
Verordening (EG) nr. 302/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 27e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 17
Verordening (EG) nr. 303/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 18
Verordening (EG) nr. 304/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 20
*Verordening (EG) nr. 305/2001 van de Commissie van 12 februari 2001 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 22
*Verordening (EG) nr. 306/2001 van de Commissie van 12 februari 2001 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 25
*Verordening (EG) nr. 307/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 27
*Verordening (EG) nr. 308/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1921/95 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoercertificaten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten 33
Verordening (EG) nr. 309/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 34
Verordening (EG) nr. 310/2001 van de Commissie van 14 februari 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/120/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 juni 2000 betreffende de door Duitsland ten uitvoer gelegde steunmaatregel ten gunste van Kali und Salz GmbH (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1662) (1) 39
2001/121/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 januari 2001 betreffende de betaling in euro door het Verenigd Koninkrijk van bedragen in verband met de besluiten inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Beschikking 2000/328/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 171) 43
2001/122/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 januari 2001 houdende verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een dextraanbereiding geproduceerd door Leuconostoc mesenteroides als nieuw voedselingrediënt in bakkerijproducten krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 174) 46

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2855/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 332 van 28.12.2000) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top