EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:043:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 43, 14 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 43
44e jaargang
14 februari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 290/2001 van de Raad van 12 februari 2001 tot verlenging van het stimulerings- en uitwisselingsprogramma voor beoefenaars van juridische beroepen op civielrechtelijk gebied (Grotius — civiel) (1) 1
Verordening (EG) nr. 291/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 292/2001 van de Commissie van 12 februari 2001 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 7
Verordening (EG) nr. 293/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1701/2000 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van sommige ACS-staten 10
Verordening (EG) nr. 294/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 11
Verordening (EG) nr. 295/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties 13
Verordening (EG) nr. 296/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 16
Verordening (EG) nr. 297/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/112/EC
*Besluit nr. 1/2001 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 30 januari 2001 tot vaststelling van het reglement van orde van de ACS-EG-Raad van ministers 20
2001/113/EC
*Besluit nr. 2/2001 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 30 januari 2001 tot vaststelling van het reglement van orde van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs 24
Commissie
114/2001/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 15 november 2000 betreffende het plan tot modernisering, rationalisering en herstructurering van de kolenindustrie in het Verenigd Koninkrijk, voor de periode van 17 april 2000 tot en met 23 juli 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3709) (1) 27
2001/115/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 17 januari 2001 betreffende de maximaal toegestane alcoholconcentratie in het bloed bij bestuurders van motorvoertuigen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4397) (1) 31
2001/116/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 januari 2001 houdende machtiging van Oostenrijk om de experimenten met nieuwe oenologische procédés voort te zetten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 150) 37
2001/117/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 januari 2001 houdende wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG en 93/197/EEG met betrekking tot paardachtigen uit Bosnië-Herzegovina (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 158) (1) 38

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PB L 333 van 24.12.1999) 40
Rectificatie van de wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 16 mei 2000 (PB L 122 van 24.5.2000) 40
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top