Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:031:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 31, 02 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 31
44e jaargang
2 februari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 215/2001 van de Raad van 29 januari 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2791/1999 tot vaststelling van controlemaatregelen voor het gebied waarop het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is 1
*Verordening (EG) nr. 216/2001 van de Raad van 29 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen 2
Verordening (EG) nr. 217/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 218/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in januari 2000 worden ingediend op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten 7
Verordening (EG) nr. 219/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 9
Verordening (EG) nr. 220/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 10
Verordening (EG) nr. 221/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 11
Verordening (EG) nr. 222/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 12
Verordening (EG) nr. 223/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 13
Verordening (EG) nr. 224/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 14
Verordening (EG) nr. 225/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 15
Verordening (EG) nr. 226/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 17
Verordening (EG) nr. 227/2001 van de Commissie van 1 februari 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 19
*Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de zomertijd 21
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top