Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:011:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 11, 16 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 11
44e jaargang
16 januari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 73/2001 van de Commissie van 15 januari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 74/2001 van de Commissie van 15 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 31/2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 75/2001 van de Commissie van 15 januari 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp 5
Verordening (EG) nr. 76/2001 van de Commissie van 15 januari 2001 inzake de levering van zachte tarwe als voedselhulp 9
*Verordening (EG) nr. 77/2001 van de Commissie van 5 januari 2001 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1547/1999 en Verordening (EG) nr. 1420/1999 van de Raad met betrekking tot de overbrenging van bepaalde soorten afvalstoffen naar Albanië, Brazilië, Bulgarije, Burundi, Jamaica, Marokko, Nigeria, Peru, Roemenië, Tunesië en Zimbabwe (1) 14
Verordening (EG) nr. 78/2001 van de Commissie van 15 januari 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/41/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2000 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op de nationale deskundigen die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd in het kader van een regeling voor de uitwisseling van ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en ambtenaren van nationale overheidsinstanties of van internationale organisaties 35
Commissie
2001/42/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 22 december 2000 inzake een in 2001 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, te garanderen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4096) (1) 40
2001/43/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 september 2000 tot wijziging van Beschikking 1999/395/EG betreffende staatssteun die door Spanje aan Sniace SA, gevestigd te Torrelavega, Cantabrië, is verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2741) (1) 46
2001/44/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van de Commissie van 28 december 2000 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni 2000 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top