Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:311:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 311, 12 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 311
43e jaargang
12 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2698/2000 van de Raad van 27 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/96 inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap (MEDA) 1
*Verordening (EG) nr. 2699/2000 van de Raad van 4 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en Verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten 9
*Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek 17
Verordening (EG) nr. 2701/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 21
*Verordening (EG) nr. 2702/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot verlenging, voor het jaar 2000, van de termijn voor besluiten van de nationale instanties ten aanzien van sommige operationele programma's 23
*Verordening (EG) nr. 2703/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot wijziging van elementen in het productdossier van verscheidene benamingen van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad 25
*Verordening (EG) nr. 2704/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1899/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 1727/2000 en (EG) nr. 3066/95 van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 27
*Verordening (EG) nr. 2705/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1492/2000 34
*Verordening (EG) nr. 2706/2000 van de Commissie van 11 december 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1455/1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor niet-scherpsmakende pepers (paprika's) 35
*Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie van 11 december 2000 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen 37
Verordening (EG) nr. 2708/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 43
Verordening (EG) nr. 2709/2000 van de Commissie van 11 december 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/784/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 december 2000 houdende principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van UBH 820;UR 50601 (beflubutamide) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3648) (1) 47
2000/785/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 december 2000 houdende wijziging van Beschikking 2000/721/EG tot vaststelling van vaccinatiemaatregelen ter aanvulling van de maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza in Italië en tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de controle van verplaatsingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3679) (1) 49

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (PB L 34 van 9.2.2000) 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top