EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:306:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 306, 07 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 306
43e jaargang
7 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90, alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG 1
*Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw 7
Verordening (EG) nr. 2668/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 2669/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de negentiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 13
Verordening (EG) nr. 2670/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 14
Verordening (EG) nr. 2671/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 16
*Verordening (EG) nr. 2672/2000 van de Commissie van 6 december 2000 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 18
*Verordening (EG) nr. 2673/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van het tariefcontingent voor rundvlees dat bij Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad is vastgesteld voor de Republiek Slovenië 19
Verordening (EG) nr. 2674/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 23
Verordening (EG) nr. 2675/2000 van de Commissie van 6 december 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/765/EC
*Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EU-Roemenië van 29 september 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Roemenië aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding en onderwijs 28
2000/766/EC
*Beschikking van de Raad van 4 december 2000 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoederen van dierlijke eiwitten 32
Commissie
2000/767/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 2000 tot invoering van de mogelijkheid om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen FOE 5043 (flufenacet — vroeger bekend onder de naam fluthiamide) en flumioxazine te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3658) (1) 34
2000/768/EC
*Besluit van de Commissie van 6 december 2000 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek van Verordening (EG) nr. 2450/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen staven van oorsprong uit India (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3680) 36
2000/769/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 december 2000 tot vierde verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3719) (1) 37

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2583/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees (PB L 298 van 25.11.2000) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top