EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:298:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 298, 25 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 298
43e jaargang
25 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2578/2000 van de Raad van 17 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2406/96 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten 1
*Verordening (EG) nr. 2579/2000 van de Raad van 17 november 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2742/1999 voor het jaar 2000, van de vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen 3
*Verordening (EG) nr. 2580/2000 van de Raad van 20 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen 5
Verordening (EG) nr. 2581/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
*Verordening (EG) nr. 2582/2000 van de Commissie van 24 november 2000 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 10
Verordening (EG) nr. 2583/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 11
*Verordening (EG) nr. 2584/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot instelling van een meldingssysteem voor de mededeling van gegevens betreffende bepaalde leveringen van met bestemming Russische Federatie over de weg vervoerd rund- en varkensvlees 16
Verordening (EG) nr. 2585/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 18
Verordening (EG) nr. 2586/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 19
Verordening (EG) nr. 2587/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 20
Verordening (EG) nr. 2588/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 21
Verordening (EG) nr. 2589/2000 van de Commissie van 24 november 2000 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2285/2000 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/737/EC
*Besluit van de Raad van 20 november 2000 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken 23
Commissie
2000/738/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 november 2000 inzake een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3318) 24
2000/739/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 november 2000 houdende wijziging van Beschikking 1999/283/EG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Afrikaanse landen, teneinde rekening te houden met de diergezondheidssituatie in Zuid-Afrika (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3335) (1) 27
2000/740/EC
Beschikking van de Commissie van 17 november 2000 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3399) 29
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top