Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:292:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 292, 21 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 292
43e jaargang
21 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 november 2000 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië 1
*Besluit van de Raad van 20 november 2000 tot intrekking van Besluit 1999/320/GBVB inzake een bijdrage van de Europese Unie aan de inzameling en vernietiging van wapens in Albanië 2
*Besluit van de Raad van 20 november 2000 tot verlenging en wijziging van Besluit 1999/730/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Cambodja 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2549/2000 van de Raad van 17 november 2000 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) 5
*Verordening (EG) nr. 2550/2000 van de Raad van 17 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee 7
Verordening (EG) nr. 2551/2000 van de Commissie van 20 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 2552/2000 van de Commissie van 20 november 2000 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 11
Verordening (EG) nr. 2553/2000 van de Commissie van 20 november 2000 inzake de levering van granen als voedselhulp 12
*Verordening (EG) nr. 2554/2000 van de Commissie van 20 november 2000 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht van bepaalde hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Republiek India 16
*Verordening (EG) nr. 2555/2000 van de Commissie van 20 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2461/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad wat het gebruik betreft van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenschap, van niet specifiek voor voeding of voor vervoedering bestemde producten 18
Verordening (EG) nr. 2556/2000 van de Commissie van 20 november 2000 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 20
Verordening (EG) nr. 2557/2000 van de Commissie van 20 november 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 26
Verordening (EG) nr. 2558/2000 van de Commissie van 20 november 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/725/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 november 2000 betreffende het niet-opnemen van tecnazeen als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3354) (1) 30
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top