EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:289:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 289, 16 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 289
43e jaargang
16 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2504/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2505/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 3
Verordening (EG) nr. 2506/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 2507/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
*Verordening (EG) nr. 2508/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de werkprogramma's in de visserijsector 8
*Verordening (EG) nr. 2509/2000 van de Commissie van 15 november 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de toekenning van een financiële vergoeding voor het uit de markt nemen van bepaalde visserijproducten 11
*Verordening (EG) nr. 2510/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent van voor de verkoop in het klein opgemaakt honden- en kattenvoer van GN-code 230910, van oorsprong uit Hongarije 16
*Verordening (EG) nr. 2511/2000 van de Commissie van 15 november 2000 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1727/2000 van de Raad tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde graanproducten afkomstig uit Hongarije en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1218/96 18
*Verordening (EG) nr. 2512/2000 van de Commissie van 15 november 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1685/95 tot instelling van een regeling voor de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 21
Verordening (EG) nr. 2513/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 24
Verordening (EG) nr. 2514/2000 van de Commissie van 15 november 2000 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 26
Verordening (EG) nr. 2515/2000 van de Commissie van 15 november 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 27

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/706/EC
*Besluit van de Raad van 7 november 2000 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn 30
Verdrag inzake de bescherming van de Rijn 31
Commissie
2000/707/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 november 2000 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de opslag in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen en tot wijziging van Beschikking 2000/112/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3175) 38
2000/708/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 november 2000 tot derde wijziging van Beschikking 1999/507/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde vliegende honden, honden en katten uit Maleisië (schiereiland) en Australië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3178) (1) 41
2000/709/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 november 2000 betreffende de minimumcriteria die de lidstaten in acht moeten nemen bij de aanwijzing van instanties overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3179) (1) 42
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top