Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:286:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 286, 11 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 286
43e jaargang
11 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2474/2000 van de Raad van 9 november 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 1, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 3030/93, van de lijst van textiel- en kledingproducten die op 1 januari 2002 dienen te worden geïntegreerd in de GATT 1994 en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3285/94 1
*Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië 15
Verordening (EG) nr. 2476/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 21
*Verordening (EG) nr. 2477/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten 23
Verordening (EG) nr. 2478/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 24
Verordening (EG) nr. 2479/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 25
Verordening (EG) nr. 2480/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 26
Verordening (EG) nr. 2481/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 27
Verordening (EG) nr. 2482/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2285/2000 28
Verordening (EG) nr. 2483/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand oktober 2000 29
Verordening (EG) nr. 2484/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 31
Verordening (EG) nr. 2485/2000 van de Commissie van 10 november 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 32
Verordening (EG) nr. 2486/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 33
Verordening (EG) nr. 2487/2000 van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/691/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3093) (1) 37
2000/692/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid (biologische risico's) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3094) 38
2000/693/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2000 betreffende de schrapping van de referenties van norm EN 703 "Landbouwmachines — Kuilvoersnijders — Veiligheid" uit de lijst van referenties van normen die in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/37/EG zijn gepubliceerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3104) (1) 40
2000/694/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2000 tot derde wijziging van de Beschikkingen 1999/466/EG en 1999/467/EG houdende erkenning van de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrij, respectievelijk officieel tuberculosevrij (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3133) (1) 41
2000/695/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2000 houdende wijziging van Beschikking 2000/551/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van paardachtigen uit bepaalde delen van de Verenigde Staten van Amerika die door West Nile Fever zijn aangetast (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3161) (1) 42
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top