EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:275:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 275, 27 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 275
43e jaargang
27 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2371/2000 van de Raad van 23 oktober 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad 1
Verordening (EG) nr. 2372/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
*Verordening (EG) nr. 2373/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor vezelvlas en hennep voor het verkoopseizoen 2000/2001 4
*Verordening (EG) nr. 2374/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 betreffende de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het jaar 2001 5
Verordening (EG) nr. 2375/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 7
Verordening (EG) nr. 2376/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 14
Verordening (EG) nr. 2377/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 18
Verordening (EG) nr. 2378/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 21
Verordening (EG) nr. 2379/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 23
Verordening (EG) nr. 2380/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 25
Verordening (EG) nr. 2381/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 27
Verordening (EG) nr. 2382/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 29
Verordening (EG) nr. 2383/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 32
Verordening (EG) nr. 2384/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 33
Verordening (EG) nr. 2385/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 34
Verordening (EG) nr. 2386/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 35
Verordening (EG) nr. 2387/2000 van de Commissie van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 36
*Richtlijn 2000/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen 37
*Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld 39

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/657/EC
*Besluit van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2685) (1) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top