Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:271:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 271, 24 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 271
43e jaargang
24 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 tot oprichting van een secretariaat voor de gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming ingesteld bij de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europolovereenkomst), de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied en de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (Schengenovereenkomst) 1
*Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens 4
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2341/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Letland 7
Verordening (EG) nr. 2342/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 2343/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 tot opening van openbare inschrijvingen voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor exclusief gebruik in de sector motorbrandstoffen in derde landen 15
Verordening (EG) nr. 2344/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 inzake de levering van granen als voedselhulp 21
Verordening (EG) nr. 2345/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 inzake de levering van visserijproducten als voedselhulp 26
Verordening (EG) nr. 2346/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 29
Verordening (EG) nr. 2347/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp 32
*Verordening (EG) nr. 2348/2000 van de Commissie van 23 oktober 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/643/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2000 houdende derde wijziging van Beschikking 2000/486/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Griekenland (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3039) (1) 36
2000/644/EC
Beschikking van de Commissie van 18 oktober 2000 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2860) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top