EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:269:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 269, 21 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 269
43e jaargang
21 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2329/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2330/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot wijziging van de uitvoerrestituties voor melk en zuivelproducten 3
Verordening (EG) nr. 2331/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2000 9
Verordening (EG) nr. 2332/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 11
Verordening (EG) nr. 2333/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het eerste kwartaal van 2001 13
Verordening (EG) nr. 2334/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 15
Verordening (EG) nr. 2335/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 2000 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 17
*Verordening (EG) nr. 2336/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 inzake de stopzetting van de visserij op sprot door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 19
*Verordening (EG) nr. 2337/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren 20
*Verordening (EG) nr. 2338/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 21
*Verordening (EG) nr. 2339/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2001 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn 28
Verordening (EG) nr. 2340/2000 van de Commissie van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 32
*Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken 34
Verklaringen van de Commissie 43
*Richtlijn 2000/65/EG van de Raad van 17 oktober 2000 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de bepaling van degene die tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde gehouden is 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/634/EC
*Besluit van de Raad van 9 oktober 2000 houdende benoeming van een Brits lid van het Comité van de Regio's 47
2000/635/EC
*Besluit van de Raad van 9 oktober 2000 houdende benoeming van een Frans lid van het Comité van de Regio's 48
2000/636/EC
*Besluit van de Raad van 9 oktober 2000 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 49
Commissie
2000/637/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 september 2000 over de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die onder de regionale regeling betreffende de radiotelefoondienst op binnenwateren valt (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2718) (1) 50
2000/638/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 september 2000 over de toepassing van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die bestemd is om op niet-SOLAS-zeeschepen te worden geïnstalleerd voor deelname aan het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem en die niet onder Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen valt (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2719) (1) 52
2000/639/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2000 betreffende de lijst van de BSE-bewakingsprogramma's, waarvoor in 2001 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3035) 54
2000/640/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2000 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en betreffende de lijst van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses, waarvoor in 2001 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3036) 56
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top