Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:253:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 253, 07 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 253
43e jaargang
7 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2220/2000 van de Raad van 28 september 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 302/93 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 1
Verordening (EG) nr. 2221/2000 van de Commissie van 6 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie van 7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode 5
*Verordening (EG) nr. 2223/2000 van de Commissie van 6 oktober 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 65/82 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suiker 15
*Verordening (EG) nr. 2224/2000 van de Commissie van 6 oktober 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2138/97 tot afgrenzing van de homogene productiegebieden van olijfolie 16
*Verordening (EG) nr. 2225/2000 van de Commissie van 6 oktober 2000 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 1999/2000 24
*Verordening (EG) nr. 2226/2000 van de Commissie van 6 oktober 2000 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Republiek Korea 40

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/597/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 42
Commissie
2000/598/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 oktober 2000 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen bluetongue in Sardinië, Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2899) (1) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top