Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:244:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 244, 29 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 244
43e jaargang
29 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen 1
*Verordening (EG) nr. 2038/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen 25
*Verordening (EG) nr. 2039/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van het referentiejaar voor de toewijzing van chloorfluorkoolwaterstoffen 26
*Verordening (EG) nr. 2040/2000 van de Raad van 26 september 2000 betreffende de begrotingsdiscipline 27
*Verordening (EG) nr. 2041/2000 van de Raad van 26 september 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 5/96 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van microgolfovens van oorsprong uit de Volksrepubliek China, de Republiek Korea, Maleisië en Thailand 33
*Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad van 26 september 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan 38
Verordening (EG) nr. 2043/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 53
Verordening (EG) nr. 2044/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee en eieren die, op grond van Verordening (EG) nr. 1866/95, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000 55
Verordening (EG) nr. 2045/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee die, op grond van Verordening (EG) nr. 1396/98, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000 56
Verordening (EG) nr. 2046/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee die, op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000 57
Verordening (EG) nr. 2047/2000 van de Commissie van 28 september 2000 houdende tijdelijke schorsing van de indiening van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelproducten 58
Verordening (EG) nr. 2048/2000 van de Commissie van 28 september 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 59
Verordening (EG) nr. 2049/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 63
Verordening (EG) nr. 2050/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 66
Verordening (EG) nr. 2051/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 68
Verordening (EG) nr. 2052/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 69
Verordening (EG) nr. 2053/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 70
Verordening (EG) nr. 2054/2000 van de Commissie van 28 september 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 71
Verordening (EG) nr. 2055/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 72
Verordening (EG) nr. 2056/2000 van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 74
*Richtlijn 2000/57/EG van de Commissie van 22 september 2000 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit, respectievelijk in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (1) 76
*Richtlijn 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000 houdende wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (1) 78

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (PB L 5 van 8.1.2000) 84
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top