EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:240:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 240, 23 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 240
43e jaargang
23 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2007/2000 van de Raad van 18 september 2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2820/98 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1763/1999 en (EG) nr. 6/2000 1
Verordening (EG) nr. 2008/2000 van de Commissie van 22 september 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
*Beschikking nr. 2009/2000/EGKS van de Commissie van 22 september 2000 tot rectificatie van Beschikking nr. 283/2000/EGKS tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst uit Bulgarije, India, de Federale Republiek Joegoslavië, Taiwan en Zuid-Afrika en tot aanvaarding van door bepaalde producenten/exporteurs aangeboden verbintenissen en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Iran 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/571/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling van de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2532) (1) 14
2000/572/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 september 2000 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen uit derde landen en tot intrekking van Beschikking 97/29/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2533) (1) 19
2000/573/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 september 2000 waarbij de Turks- en Caicoseilanden een afwijking wordt geweigerd van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" met betrekking tot rijst ingedeeld onder GN-code 100630(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2652) 25
2000/574/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 september 2000 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm op de Faeröer (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2688) (1) 26
2000/575/EC
*Besluit van de Commissie van 20 september 2000 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van bepaalde glasvezelweefsels uit Taiwan (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2699) (1) 27

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2002/2000 van de Commissie van 21 september 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 238 van 22.9.2000) 28
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top