Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:237:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 237, 21 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 237
43e jaargang
21 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren 1
Verordening (EG) nr. 1981/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 1982/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de achtste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 15
Verordening (EG) nr. 1983/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 16
Verordening (EG) nr. 1984/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 18
Verordening (EG) nr. 1985/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap 20
Verordening (EG) nr. 1986/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees 22
*Verordening (EG) nr. 1987/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling van het kwantitatieve maximum van de Gemeenschap voor de wederinvoer in de Europese Gemeenschap van textielproducten van categorie 13 van oorsprong uit de Volksrepubliek China na economische passieve veredeling in dat land en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad 24
*Verordening (EG) nr. 1988/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten 25
Verordening (EG) nr. 1989/2000 van de Commissie van 20 september 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 39
Verordening (EG) nr. 1990/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 41
Verordening (EG) nr. 1991/2000 van de Commissie van 20 september 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 43
*Richtlijn 2000/56/EG van de Commissie van 14 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (1) 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd Comité van de EER
48/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2000 van 31 mei 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 58
49/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 49/2000 van 31 mei 2000 tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging) bij de EER-Overeenkomst 60
50/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 50/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 62
51/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 51/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 64
52/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 52/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 65
53/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 53/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 66
54/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 54/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 68
55/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 70
56/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 72
57/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 73
58/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 58/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 74
59/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage III (Productaansprakelijkheid) bij de EER-Overeenkomst 75
60/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-Overeenkomst 76
61/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst 77
62/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 79
63/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 81
64/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van Protocol 47 (Opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wijn) bij de EER-Overeenkomst 83

Rectificaties
Rectificatie van Beschikking 2000/550/EG van de Commissie van 15 september 2000 houdende tweede wijziging van Beschikking 2000/486/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Griekenland (PB L 234 van 16.9.2000) 84
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top