EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 200, 08 augustus 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 200
43e jaargang
8 augustus 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 3 augustus 2000 tot wijziging van Besluit 1999/319/GBVB van de Raad tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB inzake bijkomende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1745/2000 van de Raad van 3 augustus 2000 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamant uit Sierra Leone 21
*Verordening (EG) nr. 1746/2000 van de Raad van 3 augustus 2000 tot schorsing, voor een bijkomende beperkte periode, van Verordening (EG) nr. 2151/1999 houdende een verbod op vluchten tussen het grondgebied van de Gemeenschap en het grondgebied van de Federale Republiek Joegoslavië, met uitzondering van de Republiek Montenegro en de provincie Kosovo, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2000 24
*Verordening (EG) nr. 1747/2000 van de Raad van 7 augustus 2000 tot vervanging van de bijlage van Verordening (EG) nr. 2793/1999 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika 25
Verordening (EG) nr. 1748/2000 van de Commissie van 7 augustus 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 28
Verordening (EG) nr. 1749/2000 van de Commissie van 7 augustus 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 30
Verordening (EG) nr. 1750/2000 van de Commissie van 7 augustus 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 32
*Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/496/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1997) (1) 39
2000/497/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 97/778/EG en tot bijwerking van de lijst van inspectieposten aan de grens die zijn erkend voor de veterinaire controles (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2014) (1) 41
2000/498/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 2000 betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven in Frankrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2198) 54
2000/499/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 2000/227/EG betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven in Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2200) 58
2000/500/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 2000 houdende verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van "smeersels op basis van gele vetten met toegevoegde fytosterol-esters" als nieuw voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2121) 59
2000/501/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 97/778/EG met het oog op de bijwerking van de lijst van inspectieposten aan de grens die zijn erkend voor de veterinaire controles (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2258) (1) 61
2000/502/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 93/42/EEG betreffende aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis voor runderen die bestemd zijn voor bepaalde delen van het grondgebied van de Gemeenschap die vrij zijn van deze ziekte en tot intrekking van de Beschikkingen 95/109/EG en 98/580/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2260) (1) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top