EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:195:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 195, 01 augustus 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 195
43e jaargang
1 augustus 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1696/2000 van de Raad van 20 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2742/1999 tot vaststelling, voor het jaar 2000, van de vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen, tot vaststelling voorts van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften 1
Verordening (EG) nr. 1697/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 1698/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 10
Verordening (EG) nr. 1699/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 13
Verordening (EG) nr. 1700/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 16
Verordening (EG) nr. 1701/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde landen 18
*Verordening (EG) nr. 1702/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 21
*Verordening (EG) nr. 1703/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 22
Verordening (EG) nr. 1704/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 24
Verordening (EG) nr. 1705/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 28
Verordening (EG) nr. 1706/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 30
Verordening (EG) nr. 1707/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 32
*Verordening (EG) nr. 1708/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot vaststelling, voor de valuta's van de lidstaten die de eenheidsmunt niet hebben aangenomen, van de specifieke wisselkoers voor de minimumprijzen voor suikerbieten en voor de productieheffingen en de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1999/2000 34
Verordening (EG) nr. 1709/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 36
Verordening (EG) nr. 1710/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 37
Verordening (EG) nr. 1711/2000 van de Commissie van 31 juli 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 39
*Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 tot wijziging van Richtlijn 93/104/EG van de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken 41
Verklaring van de Commissie betreffende de zondagsrust 45
Verklaring van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 1, lid 6 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/483/EC
*Besluit nr. 1/2000 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 27 juli 2000 betreffende overgangsmaatregelen die geldig zijn van 2 augustus 2000 tot de inwerkingtreding van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst 46
Commissie
2000/484/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 juni 2000 in een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak nr. IV/36.456/F3 — Inntrepreneur en nr. IV/36.492/F3 — Spring) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1591) 49
2000/485/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 2000/350/EG betreffende epizoötiebewaking ten aanzien van bluetongue in Griekenland en bepaalde maatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2008) (1) 58
2000/486/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 juli 2000 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Griekenland (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2461) (1) 59

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2377/1999 van de Commissie van 9 november 1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor asperges (PB L 287 van 10.11.1999) 64
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1679/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) nr. 2571/97 wordt verkocht (PB L 193 van 29.7.2000) 64
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top