Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:193:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 193, 29 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 193
43e jaargang
29 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1666/2000 van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen 1
*Verordening (EG) nr. 1667/2000 van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 3
*Verordening (EG) nr. 1668/2000 van de Raad van 17 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt 6
*Verordening (EG) nr. 1669/2000 van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2467/98 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees 8
*Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten 10
*Verordening (EG) nr. 1671/2000 van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije invoer, in Finland, voor bier 11
*Verordening (EG) nr. 1672/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep 13
*Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep 16
Verordening (EG) nr. 1674/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 23
Verordening (EG) nr. 1675/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 58e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 25
Verordening (EG) nr. 1676/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 230e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 27
Verordening (EG) nr. 1677/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 28
Verordening (EG) nr. 1678/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 14e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 29
Verordening (EG) nr. 1679/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht 30
Verordening (EG) nr. 1680/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2000 ingediende aanvragen om rechten tot invoer voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1173/2000 voor Estland, Letland en Litouwen 31
Verordening (EG) nr. 1681/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 32
Verordening (EG) nr. 1682/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 34
Verordening (EG) nr. 1683/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 36
Verordening (EG) nr. 1684/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 14e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 38
*Verordening (EG) nr. 1685/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door de structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen 39
Verordening (EG) nr. 1686/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 49
Verordening (EG) nr. 1687/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 51
Verordening (EG) nr. 1688/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 53
Verordening (EG) nr. 1689/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 55
Verordening (EG) nr. 1690/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in juli 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 57
Verordening (EG) nr. 1691/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juli 2000 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 60
Verordening (EG) nr. 1692/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juli 2000 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 62
Verordening (EG) nr. 1693/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 64
Verordening (EG) nr. 1694/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juli 2000 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 66
Verordening (EG) nr. 1695/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 68
*Richtlijn 2000/47/EG van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve beperkingen op de invoer van bier 73
*Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven 75

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/480/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 juli 1999 betreffende steunmaatregelen van Frankrijk ten gunste van Crédit agricole inzake de ontvangst en de bewaring van de deposito's van notarissen in plattelandsgemeenten (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2147) (1) 79
2000/481/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 2000 betreffende de erkenning van het "Rinave — Registro Internacional Naval, SA" overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1876) (1) 91
2000/482/EC
Beschikking van de Commissie van 19 juli 2000 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2313) 92
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top