EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:189:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 189, 27 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 189
43e jaargang
27 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1643/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1644/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1490/2000 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 3
Verordening (EG) nr. 1645/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 1646/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
*Verordening (EG) nr. 1647/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe wijting door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren 8
*Verordening (EG) nr. 1648/2000 van de Commissie van 25 juli 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad wat het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak betreft, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2427/93 9
*Verordening (EG) nr. 1649/2000 van de Commissie van 25 juli 2000 betreffende de toekenning van de speciale stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers aan de Republiek Moldavië 13
*Verordening (EG) nr. 1650/2000 van de Commissie van 25 juli 2000 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2000/2001, van de voor gedroogde pruimen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor pruimedanten 14
*Verordening (EG) nr. 1651/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 15
Verordening (EG) nr. 1652/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2000 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat bij de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld 17
Verordening (EG) nr. 1653/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 49e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 18
Verordening (EG) nr. 1654/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/478/EC
*Besluit van de Raad van 20 juli 2000 houdende benoeming van een Duits lid van het Comité van de Regio's 21

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1469/2000 van de Commissie van 5 juli 2000 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-staten en uit India voor de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 juli 2000 tot en met 28 februari 2001 (PB L 165 van 6.7.2000) 22
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1588/2000 van de Commissie van 19 juli 2000 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen (PB L 181 van 20.7.2000) 22
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top