EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 183, 22 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 183
43e jaargang
22 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 juli 2000 houdende schorsing, voor een beperkte periode, van artikel 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB inzake bijkomende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/176/GBVB 1
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 juli 2000 betreffende een verbod op de invoer van ruwe diamant uit Sierra Leone 2
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 20 juli 2000 met betrekking tot een bijdrage van de Europese Unie aan de versterking van het vermogen van de Georgische autoriteiten om steun en bescherming te verlenen aan de OVSE-waarnemersmissie bij de grens van de Republiek Georgië met de Tsjetsjeense Republiek van de Russische Federatie 3
*Besluit van de Raad van 20 juli 2000 houdende uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/691/GBVB inzake steun aan de democratische krachten van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) 4
*Gemeenschappelijke strategie van de Europese Raad van 19 juni 2000 voor het Middellandse-Zeegebied 5
Verklaring van de Europese Raad betreffende de gemeenschappelijke strategie voor het Middellandse-Zeegebied 11
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
......

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
2000/459/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 20 juli 2000 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 12
Raad
2000/460/EC
*Besluit van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) 16
2000/461/EC
*Besluit van de Raad van 17 juli 2000 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 17
Commissie
2000/462/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juli 2000 betreffende de gezondheidscertificering bij invoer van bijen/bijenkasten, koninginnen met voedsterbijen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1966) (1) 18
2000/463/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 juli 2000 houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van MKH 65 61 (propoxycarbazonnatrium) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2006) 21
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top