Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 175, 14 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 175
43e jaargang
14 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1521/2000 van de Raad van 10 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen 1
*Verordening (EG) nr. 1522/2000 van de Raad van 10 juli 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van synthetische stapelvezels van polyester uit Australië, Indonesië en Thailand en tot definitieve inning van het voorlopige recht 10
*Verordening (EG) nr. 1523/2000 van de Raad van 10 juli 2000 voor instelling van een definitief compenserend recht en definitieve invordering van het voorlopig compenserend recht op de invoer van roestvrijstalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit Maleisië en de Filipijnen en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van roestvrijstalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit Singapore en Thailand 29
*Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad van 10 juli 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China 39
Verordening (EG) nr. 1525/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 53
*Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten 55
*Verordening (EG) nr. 1527/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker 59
*Verordening (EG) nr. 1528/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 64
*Verordening (EG) nr. 1529/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de lijst van de verschillende voor de steun in aanmerking komende rassen van Cannabis sativa L. in de zin van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad 67
*Verordening (EG) nr. 1530/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 2000/2001, van de aanpassingssteun en de aanvullende steun die in de sector suiker aan de raffinage-industrie worden toegekend 68
*Verordening (EG) nr. 1531/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 betreffende een permanente inschrijving uit hoofde van het verkoopseizoen 2000/2001 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker 69
*Verordening (EG) nr. 1532/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 805/1999 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren 74
*Verordening (EG) nr. 1533/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1485/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de verklaringen van afnemers over de gebruiksdoeleinden van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (1) 75
*Verordening (EG) nr. 1534/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gevoelige productiegebieden en/of de groepen soorten van hoge kwaliteit die van toepassing van het programma voor de opkoop van quota worden vrijgesteld in de sector ruwe tabak 78
*Verordening (EG) nr. 1535/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1498/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad betreffende de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten 79
Verordening (EG) nr. 1536/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 betreffende invoercertificaataanvragen voor op andere wijze bewerkte granen van haver, waarvoor de bij Verordening (EG) nr. 2369/96 vastgestelde voorwaarden gelden 80
Verordening (EG) nr. 1537/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 81
Verordening (EG) nr. 1538/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 83
Verordening (EG) nr. 1539/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 85
Verordening (EG) nr. 1540/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 88
Verordening (EG) nr. 1541/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 90
Verordening (EG) nr. 1542/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 92

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/437/EC
*Besluit van de Commissie van 27 juni 2000 tot aanvaarding van verbintenissen in verband met de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1668) 93
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top