Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:174:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 174, 13 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 174
43e jaargang
13 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1507/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1508/2000 van de Commissie van 11 juli 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 3
*Verordening (EG) nr. 1509/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot wijziging van elementen in het productdossier van verscheidene benamingen van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad 7
*Verordening (EG) nr. 1510/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot wijziging van bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen 11
*Verordening (EG) nr. 1511/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van de interventiedrempel voor appelen voor het verkoopseizoen 2000/2001 16
*Verordening (EG) nr. 1512/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit 17
Verordening (EG) nr. 1513/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 7550073 ton te verhogen 19
Verordening (EG) nr. 1514/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 betreffende Verordening (EG) nr. 1970/96 houdende vaststelling van een communautair tariefcontingent voor gierst van GN-code 10082000 en bepalingen voor het beheer daarvan 21
Verordening (EG) nr. 1515/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 47e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 22
Verordening (EG) nr. 1516/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 23
Verordening (EG) nr. 1517/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 25
Verordening (EG) nr. 1518/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 27
*Verordening (EG) nr. 1519/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van de minimumprijs en het steunbedrag voor verwerkte producten op basis van tomaten voor het verkoopseizoen 2000/2001 29
*Richtlijn 2000/45/EG van de Commissie van 6 juli 2000 tot vaststelling van communautaire analysemethoden voor de bepaling van vitamine A, vitamine E en tryptofaan in diervoeders (1) 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd Comité van de EER
41/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 41/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van bijlage II (technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst 51
42/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 42/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van bijlage II (technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst 53
43/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 43/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van bijlage XVIII (gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) bij de EER-overeenkomst 54
44/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 44/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van Protocol 21 (betreffende de tenuitvoerlegging van mededingingsregels ten aanzien van ondernemingen) bij de EER-overeenkomst 55
45/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 45/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst 57
46/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 46/2000 van 19 mei 2000 tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst 58
47/2000
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 47/2000 van 22 mei 2000 tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top