EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:131:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 131, 01 juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 131
43e jaargang
1 juni 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1162/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1163/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 41e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 3
Verordening (EG) nr. 1164/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 4
Verordening (EG) nr. 1165/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
Verordening (EG) nr. 1166/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 8
Verordening (EG) nr. 1167/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 11
Verordening (EG) nr. 1168/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 14
Verordening (EG) nr. 1169/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 17
*Verordening (EG) nr. 1170/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1326/1999 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met graanproducten waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt 19
Verordening (EG) nr. 1171/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 21
Verordening (EG) nr. 1172/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 23
*Verordening (EG) nr. 1173/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de tariefcontingenten voor rundvlees van oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen voor de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 25
*Verordening (EG) nr. 1174/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking (1 juli 2000-30 juni 2001), en vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan en houdende wijziging van bepaalde andere verordeningen in de rundvleessector 30
*Verordening (EG) nr. 1175/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht van bepaalde hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 36
*Verordening (EG) nr. 1176/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk 37
*Verordening (EG) nr. 1177/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1164/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep 38
Verordening (EG) nr. 1178/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 41
Verordening (EG) nr. 1179/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 42

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/365/EC
*Besluit van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis 43
2000/366/EC
*Besluit nr. 1/2000 van de Associatieraad EU-Slovenië van 5 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Slovenië aan het programma ter bevordering van de energie-efficiëntie in de Gemeenschap (SAVE II) 48
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top