Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:130:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 130, 31 mei 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 130
43e jaargang
31 mei 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 1
Verordening (EG) nr. 1151/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 1152/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 15
Verordening (EG) nr. 1153/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 17
Verordening (EG) nr. 1154/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot wijziging van de restituties bij de uitvoer van mout 19
Verordening (EG) nr. 1155/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 21
*Verordening (EG) nr. 1156/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2705/98 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere categorieën runderen in de Gemeenschap 23
*Verordening (EG) nr. 1157/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 1999 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen, van de termijn voor de betaling van het saldo van deze steun, en van het bedrag van de voorschotten voor 2000 per eenheid product 26
*Verordening (EG) nr. 1158/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/1999 houdende schorsing van het contingent melkpoeder dat in de Dominicaanse Republiek mag worden ingevoerd, en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten, en van Verordening (EEG) nr. 3719/88 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten 28
*Verordening (EG) nr. 1159/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 inzake door de lidstaten uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de bijstandsverlening uit de structuurfondsen 30
Verordening (EG) nr. 1160/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 37
Verordening (EG) nr. 1161/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 39

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/364/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 maart 2000 tot wijziging van Beschikking 2000/167/EG houdende goedkeuring van een Fins nationaal steunprogramma ter uitvoering van met name artikel 141 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 835) 41
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top