Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:112:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 112, 11 mei 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 112
43e jaargang
11 mei 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 968/2000 van de Raad van 8 mei 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 603/1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bindtouw van polypropyleen van oorsprong uit Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije en tot definitieve inning van het voorlopig ingestelde recht 1
*Verordening (EG) nr. 969/2000 van de Raad van 8 mei 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van kaliumchloride van oorsprong uit Belarus, Rusland en Oekraïne 4
*Verordening (EG) nr. 970/2000 van de Commissie van 8 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1374/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproducten 27
Verordening (EG) nr. 971/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 48
Verordening (EG) nr. 972/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 38e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 50
Verordening (EG) nr. 973/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 51
Verordening (EG) nr. 974/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 53
Verordening (EG) nr. 975/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 55
*Verordening (EG) nr. 976/2000 van de Commissie van 9 mei 2000 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 56
Verordening (EG) nr. 977/2000 van de Commissie van 10 mei 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 62

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/324/EC
*Besluit van de Commissie van 25 april 2000 houdende wijziging van Besluit 1999/215/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in verband met de antidumpingprocedures met betrekking tot de invoer van bindtouw van polypropyleen van oorsprong uit Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van dergelijke uitvoer uit Saoedi-Arabië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1058) 65
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd Comité van de EER
13/1999
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 13/1999 van 29 januari 1999 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 67
14/1999
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 14/1999 van 29 januari 1999 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 73
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
112/1999/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 112/99/COL van 4 juni 1999 betreffende invoering van nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan de automobielindustrie en zeventiende wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van overheidssteun 75
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top