Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:108:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 108, 05 mei 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 108
43e jaargang
5 mei 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 929/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 930/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende de geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen 3
*Verordening (EG) nr. 931/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de interventiedrempels voor bloemkool, perziken, nectarines en tafeldruiven voor het verkoopseizoen 2000/2001 7
*Verordening (EG) nr. 932/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot verlaging van de communautaire ophoudvergoeding voor bloemkool, perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 2000/2001 wegens overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1999/2000 vastgestelde interventiedrempel 8
*Verordening (EG) nr. 933/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1318/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad betreffende acties ter bevordering van de verkoop en de afzet van kwaliteitsrundvlees 9
Verordening (EG) nr. 934/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen 10
Verordening (EG) nr. 935/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 11
Verordening (EG) nr. 936/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 14
Verordening (EG) nr. 937/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 17
Verordening (EG) nr. 938/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 19
Verordening (EG) nr. 939/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 21
Verordening (EG) nr. 940/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 22
Verordening (EG) nr. 941/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/1999 23
Verordening (EG) nr. 942/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 24
Verordening (EG) nr. 943/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/1999 25
Verordening (EG) nr. 944/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 756/2000 26
Verordening (EG) nr. 945/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 757/2000 27
Verordening (EG) nr. 946/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 28
Verordening (EG) nr. 947/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 30
Verordening (EG) nr. 948/2000 van de Commissie van 4 mei 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/320/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 april 2000 houdende machtiging van de lidstaten om tijdelijk toe te staan dat bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de vereisten van Richtlijn 66/404/EEG van de Raad voldoet, in de handel wordt gebracht (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 951) (1) 34
2000/321/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 april 2000 houdende machtiging van de lidstaten om tijdelijk toe te staan dat zaaizaad van bepaalde soorten dat niet aan Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet, in de handel wordt gebracht (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 954) (1) 36

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 899/2000 van de Commissie van 28 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in april 2000 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 (PB L 104 van 29.4.2000) 37
Rectificatie op Besluit nr. 283/2000/EGKS van de Commissie van 4 februari 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst uit Bulgarije, India, de Federale Republiek Joegoslavië, Taiwan en Zuid-Afrika, en tot aanvaarding van door bepaalde producenten/exporteurs aangeboden verbintenissen en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Iran (PB L 31 van 5.2.2000) 37
Rectificatie op Besluit nr. 284/2000/EGKS van de Commissie van 4 februari 2000 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst uit India en Taiwan en tot aanvaarding van door bepaalde producenten/exporteurs aangeboden verbintenissen en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Zuid-Afrika (PB L 31 van 5.2.2000) 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top