EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:103:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 103, 28 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 103
43e jaargang
28 april 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 845/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 846/2000 van de Commissie van 27 april 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van april 2000 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 3
*Verordening (EG) nr. 847/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de criteria voor de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel en de definities van de begrippen gelijkwaardig geneesmiddel en klinische superioriteit 5
*Verordening (EG) nr. 848/2000 van de Commissie van 27 april 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1168/1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor pruimen 9
*Verordening (EG) nr. 849/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot herverdeling van niet benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 1999 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 14
*Verordening (EG) nr. 850/2000 van de Commissie van 27 april 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1093/97 tot vaststelling van handelsnormen voor meloenen en watermeloenen 21
*Verordening (EG) nr. 851/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de handelsnormen voor abrikozen 22
Verordening (EG) nr. 852/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen 27
Verordening (EG) nr. 853/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden met zuivelproducten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling 33
Verordening (EG) nr. 854/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 43
Verordening (EG) nr. 855/2000 van de Commissie van 27 april 2000 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen 51
Verordening (EG) nr. 856/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 52
Verordening (EG) nr. 857/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 54
Verordening (EG) nr. 858/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 56
Verordening (EG) nr. 859/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 57
Verordening (EG) nr. 860/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 59
Verordening (EG) nr. 861/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/1999 60
Verordening (EG) nr. 862/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 61
Verordening (EG) nr. 863/2000 van de Commissie van 27 april 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/1999 62
Verordening (EG) nr. 864/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 756/2000 63
Verordening (EG) nr. 865/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 757/2000 64
Verordening (EG) nr. 866/2000 van de Commissie van 27 april 2000 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 65
Verordening (EG) nr. 867/2000 van de Commissie van 27 april 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 67
*Richtlijn 2000/21/EG van de Commissie van 25 april 2000 betreffende de lijst van communautaire wetgeving, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de RaadVoor de EER relevante tekst (1) 70
*Richtlijn 2000/23/EG van de Commissie van 27 april 2000 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan 72

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/307/EC
*Besluit nr. 1/1999 van de ACS-EG-Raad van ministers van 8 december 1999 betreffende uitzonderlijke bijstand voor ACS-landen met een zware schuldenlast 73
2000/308/EC
*Besluit nr. 2/1999 van de ACS-EG-Raad van ministers van 8 december 1999 inzake de verhoging van de structurele aanpassingsfaciliteit 75
2000/309/EC
*Besluit van de Raad van 17 april 2000 houdende benoeming van een Belgisch lid en twee Belgische plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's 76
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top