Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 100, 20 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 100
43e jaargang
20 april 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 811/2000 van de Raad van 17 april 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1577/96 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende leguminosen 1
*Verordening (EG) nr. 812/2000 van de Raad van 17 april 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee en van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen 3
*Verordening (EG) nr. 813/2000 van de Raad van 17 april 2000 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 5
*Verordening (EG) nr. 814/2000 van de Raad van 17 april 2000 betreffende voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 7
Verordening (EG) nr. 815/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
Verordening (EG) nr. 816/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in april 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 12
Verordening (EG) nr. 817/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in april 2000 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2000 14
Verordening (EG) nr. 818/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in april 2000 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 16
Verordening (EG) nr. 819/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in april 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 18
*Verordening (EG) nr. 820/2000 van de Commissie van 19 april 2000 inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde producten van de sector suiker met oorsprongscumulatie EG/LGO 20
Verordening (EG) nr. 821/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in april 2000 voor bepaalde melkproducten zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten, geopend bij Verordening (EG) nr. 1374/98 21
*Verordening (EG) nr. 822/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 6 B van Verordening (EG) nr. 1222/94 23
*Verordening (EG) nr. 823/2000 van de Commissie van 19 april 2000 houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia)Voor de EER relevante tekst (1) 24
*Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit 31

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/302/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 april 2000 houdende wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in DuitslandVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 994) (1) 51
2000/303/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 13 april 2000 betreffende de vermindering van de CO2-uitstoot van personenauto's (KAMA)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 801) (1) 55
2000/304/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 13 april 2000 betreffende de vermindering van de CO2-uitstoot van personenauto's (JAMA)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 803) (1) 57
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top