EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 83, 04 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 83
43e jaargang
4 april 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 699/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 700/2000 van de Commissie van 3 april 2000 inzake de levering van visserijproducten als voedselhulp 3
*Verordening (EG) nr. 701/2000 van de Commissie van 3 april 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1222/94 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen 6
Verordening (EG) nr. 702/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand maart 2000 8
Verordening (EG) nr. 703/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 10
Verordening (EG) nr. 704/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 12
Verordening (EG) nr. 705/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 14
Verordening (EG) nr. 706/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 16
Verordening (EG) nr. 707/2000 van de Commissie van 3 april 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/262/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende de overheidssteun die Italië via de overheidsholding Itainvest (voorheen GEPI) heeft toegekend aan de INMA-scheepswerfVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2532) (1) 21
2000/263/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 20 maart 2000 tot wijziging van Aanbeveling 98/511/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1 — Interconnectieprijzen)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 651) (1) 30

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (PB L 337 van 30.12.1999) 35
Rectificatie van Besluit 2000/139/EG van de Raad van 14 februari 2000 houdende benoeming van een Duits plaatsvervangend lid en een Duits gewoon lid van het Comité van de Regio's (PB L 47 van 19.2.2000) 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top